Більшість абітурієнтів, які навчалися в Інституті, стали студентами Черкаського національного університету, Києво- Могилянської академії, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших провідних вищих навчальних закладів України.

Висока якість підготовки слухачів забезпечується

  • професіоналізмом та значним досвідом роботи викладачів, які працюють в Інституті. Вони продовжують підготовку студентів на першому, другому та інших курсах університету. Всі викладачі підготовчих курсів займаються науковою роботою, значима їх кількість мають наукові ступені та звання, працюють над дисертаціями);

  • наявністю високоякісного навчально-методичного матеріалу;

контролем засвоєного матеріалу шляхом систематичного проведення тестувань;

  • застосуванням системи корекції роботи слухачів за результатами контролю знань;

  • постійною апробацією останніх наукових досягнень з методики викладання;

  • застосуванням системи морального стимулювання слухачів до сумлінної роботи.